Thứ Ba , 19/02/2019
Home > Lời chúa và cuộc sống > Từ ngữ Kinh Thánh

Từ ngữ Kinh Thánh

Thần Khí tái sinh

“Thần Khí mới làm cho sống …” (Ga 6,63). Thần Khí (Thánh Thần) Chúa hành động nhằm đem lại sự sinh lại và đổi mới những ai đã được kêu gọi hưởng ơn đức tin. Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các ...

Xem thêm »

Máu và các Hy lễ Cựu ước

(Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Mc14,12.16.22.26). “Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế Chiên Vượt Qua” (Mc 14,12). Việc lấy máu con vật để hy tế được Thiên Chúa định liệu, trong Cựu ước, để đền tội. Thiên Chúa dự liệu máu hy tế ...

Xem thêm »

Việc rao giảng và các hiệu quả

(CN 14 TN B – Mc 6,1-6). “ … Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”. Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín ...

Xem thêm »

Dép

Dép, một dạng giày mở được dùng trong khí hậu ấm áp. Dụng cụ bao chân này có tầm quan trọng trong Sách Thánh. Cả hai việc xỏ và cởi dép thường được coi như một biểu tượng và việc đi chân không là dấu chỉ của sự tủi hổ, ...

Xem thêm »

Thầy, Rabbi

“Họ đáp ! Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy” (Ga 1,38). Thầy (Rabbi), một danh hiệu kính cẩn được dùng để chỉ các bậc thầy sáng giá về luật Do Thái. Chúa Giêsu Kitô được gọi là Thầy trong các sách Phúc Âm, cho thấy rằng Người được các thính ...

Xem thêm »

Hội đường

“Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường” (Mc 1,21) Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ ...

Xem thêm »

Bệnh tật

“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường” (Mc 1,30) Một cơn bệnh cản trở người hay vật hoàn thành trọn vẹn khả năng hay ảnh hưởng đến sức lực của họ. Những điển hình tổng quát hay cá biệt về bệnh tật: những ...

Xem thêm »

Bóng tối tự nhiên

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện ...

Xem thêm »

Hồ nghi (những kẻ hồ nghi)

(CN II Phục sinh – Ga 20,25) “Nếu … tôi chẳng có tin” (Ga 20,25). Thánh Kinh cung cấp nhiều mẫu gương các kẻ tin bày tỏ những hồ nghi nhất thời đặc biệt về ý muốn và quyền năng Chúa nhắm giải thoát dân Người, về bản chất của ...

Xem thêm »

Xin/hỏi

“Có mấy người Hy Lạp đến gặp ông Philipphê và xin rằng…” (Ga 12,20-21). Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin ...

Xem thêm »