Thầy, Rabbi

“Họ đáp ! Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy” (Ga 1,38). Thầy (Rabbi), một danh hiệu kính cẩn được dùng để chỉ các bậc thầy sáng giá về luật Do Thái. Chúa Giêsu Kitô được gọi là Thầy trong các sách Phúc Âm, cho thấy rằng Người được các thính...

Read more

Hội đường

“Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường” (Mc 1,21) Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ...

Read more

Bệnh tật

“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường” (Mc 1,30) Một cơn bệnh cản trở người hay vật hoàn thành trọn vẹn khả năng hay ảnh hưởng đến sức lực của họ. Những điển hình tổng quát hay cá biệt về bệnh tật: những...

Read more

Bóng tối tự nhiên

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện...

Read more

Hồ nghi (những kẻ hồ nghi)

(CN II Phục sinh – Ga 20,25) “Nếu ... tôi chẳng có tin” (Ga 20,25). Thánh Kinh cung cấp nhiều mẫu gương các kẻ tin bày tỏ những hồ nghi nhất thời đặc biệt về ý muốn và quyền năng Chúa nhắm giải thoát dân Người, về bản chất của...

Read more

Xin/hỏi

“Có mấy người Hy Lạp đến gặp ông Philipphê và xin rằng...” (Ga 12,20-21). Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin...

Read more

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)