IMG 0252 0 350x250 - Caritas Hà Đông: Đồng hành cùng người nghèo trong nạn dịch Covid 19

Giáo xứ Tân Phú: Nhóm Tự nguyện thăm mái ấm Tín Thác

Được biết Mái ấm này do cha chánh xứ hỗ trợ cho các sơ thành lập và điều hành. Hiện nay phụ trách trực tiếp Mái ấm là Sơ Maria Thụy Hường cùng một số sơ của Dòng. Giáo xứ Tân Phú Nhóm Tự nguyện thăm mái ấm Tín Thác...

Tin mới