Ông này là Đấng Kitô

(06.4.2019 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7,40-53 40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.”41 Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê...

Read more

Khiêm tốn đón nhận Chúa Giêsu

06/04/2019 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (Gr 11, 18-20; Ga 7, 40-53) Ta thấy trong thế kỷ XX, có nhiều người đã nói về Chúa Giêsu như: nhà văn Aimatov với tác phẩm Đoạn Đầu Đài, nhà văn Dumbatze với cuốn Quy Luật Muôn Đời, hay đạo diễn Abuladze...

Read more

Điều răn đứng đầu

Lời Chúa: Mc 12,28b-34 28b Hôm ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời : "Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng...

Read more

Tự hào và khinh người

Lời Chúa: Lc 18,9-14 9 Bấy giờ, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng...

Read more

Ban những của tốt lành

Lời Chúa: Mt 7, 7-12 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì...

Read more

Làm hòa

(15.3.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5,20-26 20 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật...

Read more

Yêu kẻ thù

16/03/2019 - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay (Đnl 26, 16-19; Mt 5, 43-48) Trong cuộc sống hàng ngày, con người có khuynh hướng chốn chạy khỏi những phiền toái của môi trường sống xung quanh và làm cho mình trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hết vướng bận. Không...

Read more

Ý nghĩa của chay tịnh

08/03/2019 - Thứ Sáu Mùa Chay (Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15) Ta và mọi người trong Giáo Hội Công Giáo bước vào Mùa Chay Thánh. Giáo Hội mời gọi tất cả chúng ta ăn chay. Nhưng việc ăn chay như thế nào mới có ý nghĩa ? Với trang...

Read more
Page 1 of 75 1 2 75

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)