than khi tai sinh 360x180 - Thần Khí tái sinh

“Thần Khí mới làm cho sống ...” (Ga 6,63). Thần Khí (Thánh Thần) Chúa hành động nhằm đem lại sự sinh lại và đổi mới những ai đã được kêu gọi hưởng ơn đức tin. Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các...

mau va cac hy le cuu uoc 360x180 - Thần Khí tái sinh

(Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Mc14,12.16.22.26). “Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế Chiên Vượt Qua” (Mc 14,12). Việc lấy máu con vật để hy tế được Thiên Chúa định liệu, trong Cựu ước, để đền tội. Thiên Chúa dự liệu máu hy tế...

“Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi” (Ga 6,6) Thiên Chúa cho phép dân Ngài trải qua vài kinh nghiệm, để Ngài thấy được và chứng tỏ cho họ thấy đức tin họ đặt vào Ngài là chân thực. Đôi khi...

“Người Do Thái liền xầm xì phản đối ...” (Ga 6,41). Việc chủ tâm chối bỏ Thiên Chúa có ở trong lòng người tội lỗi, như một sự phản loạn chống lại uy quyền, chủ đích và giáo huấn của Thiên Chúa, dẫn tới việc từ khước phục vụ Chúa...

1. Một có nghĩa là duy nhất. Thiên Chúa là duy nhất, Con Thiên Chúa (Giêsu) là Đấng cứu độ duy nhất, là vị mục tử duy nhất, cũng là Đấng duy nhất làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Tân Ước chép như sau: “Thật vậy, chỉ...

“ ... Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” (Mc 4,38) Kinh Thánh nhìn nhận thân xác cần được nghỉ ngơi và tiên liệu để dân chúng có được thời giờ nghỉ ngơi. Chúa Giêsu Kitô cần nghỉ ngơi: “Ở đấy có giếng của...

“Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23). Kinh Thánh khuyến khích tình yêu gia đình, tổ quốc và đưa ra nhiều điển hình về tình yêu như thế. Tình yêu cha mẹ: - Những góc độ của tình yêu cha...

viec rao giang va cac hieu qua 2 360x180 - Thần Khí tái sinh

(CN 14 TN B – Mc 6,1-6). “ ... Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”. Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín...

dep 360x180 - Thần Khí tái sinh

Dép, một dạng giày mở được dùng trong khí hậu ấm áp. Dụng cụ bao chân này có tầm quan trọng trong Sách Thánh. Cả hai việc xỏ và cởi dép thường được coi như một biểu tượng và việc đi chân không là dấu chỉ của sự tủi hổ,...

Page 1 of 2 1 2

Tin mới