Video công giáo

tai sao chua van lang thinh de nhieu chuyen xay ra nhu vay 350x250 - ĐTC Phanxicô: Đừng để mình bị sự vô cảm, ích kỷ lôi kéo

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

“Hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, việc bạn làm Ngài sẽ ban ơn." "Lạy chúa con biết mọi việc chúa làm đều có lý do xin cho con đủ khôn ngoan để hiểu được thánh Ý chúa qua từng việc chúa đã làm cho con." https://www.facebook.com/ConCanDenChua/videos/2056153608033503/

Tin mới