Radio Veritas – Chương trình Việt ngữ

CHƯƠNG TRÌNH RADIO VERITAS ASIA HẰNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH RADIO VERITAS ASIA 24 GIỜ

Nguồn: Radio Veritas Asia

Chương Trình Phát Thanh Tiếng Việt|
Trực Tiếp 24 giờ liên tục suốt ngày
Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia

(Chương trình có thể thay đổi tuỳ theo đài)

 

Chương Trình

Giờ Việt Nam

Giờ UTC

 Lẽ Sống07:00 – 07:3000:00 – 00:30
 Nói Với Giới Trẻ07:30 – 08:3000:30 – 01:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Song Ngắn08:30 – 09:3001:30 – 02:30

 Lời Chúa Chúa Nhật

09:30 – 10:00

02:30 – 03:00

 Tin Tức Thời Sự10:00 – 10:3003:00 – 03:30
 Chuyện Tử Tế10:30 – 11:0003:30 – 04:00
 Phút Cầu Nguyện11:00 – 12:0004:00 – 05:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình12:00 – 13:0005:00 – 06:00
 Thánh Ca13:00 – 14:0006:00 – 07:00
 Suy Niệm Lời Chúa14:00 – 15:0007:00 – 08:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

15:00 – 16:00

08:00 – 09:00

 Phút Cầu Nguyện16:00 – 17:0009:00 – 10:00
 Học Hỏi Kinh Thánh17:00 – 17:3010:00 – 10:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn17:30 – 18:3010:30 – 11:30
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới18:30 – 19:3011:30 – 12:30
 Chuyện Tử Tế19:30 – 20:0012:30 – 13:00
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn20:00 – 20:3013:00 – 13:30

 Lẽ Sống

20:30 – 21:00

13:30 – 14:00

 Nói Với Giới Trẻ21:00 – 22:0014:00 – 15:00
 Phút Cầu Nguyện22:00 – 23:0015:00 – 16:00
 Lời Chúa Chúa Nhật23:00 -23:3016:00 – 16:30
 Học Hỏi Kinh Thánh23:30 – 00:0016:30 – 17:00
 Thánh Ca00:00 – 01:0017:00 – 18:00
 Thánh Ca01:00 – 02:0018:00 – 19:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

02:00 – 03:00

19:00 – 20:00

 Suy Niệm Lời Chúa03:00 – 04:0020:00 – 21:00
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới04:00 – 05:0021:00 – 22:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình05:00 – 06:0022:00 – 23:00
 Kinh Mân Côi06:00 – 06:3023:00 – 23:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn06:30 – 07:0023:30 – 00:00