Thứ Ba , 19/02/2019
Home > Giáo lý công giáo > Sách Tại Sao Theo Đạo Công Giáo? Lời kết

Sách Tại Sao Theo Đạo Công Giáo? Lời kết

Bây giờ tôi xin tạm thời kết thúc câu chuyện TÔN GIÁO ở đây. Hy vọng chúng ta đã gặp nhau bằng tâm hồn cởi mở đơn thành nhất. Cũng hy vọng bạn đã thấy lóe lên đôi ánh lửa trong trí óc và con tim mình.

Một lần nữa tôi cũng xin trao hết những tâm tư sâu kín nhất cho bạn và tạm biệt bằng tất cả niềm tin tưởng mến thương. Tất cả tùy thuộc ở bạn để suy tưởng và xét định về con đường hệ trọng hàng đầu trong đời bạn. Cầu chúc bạn đạt được những điều mình tìm kiếm để rồi bạn không một lần phải ân hận trong tương lai.

Và rồi cũng xin chúc bạn sẽ thực sự sống cho niềm tin, biết bênh vực niềm tin, tìm truyền bá niềm tin và sẵn sàng chết cho niềm tin này.

MỤC LỤC

  1. Lời Giới Thiệu
  2. Vào đề
  3. Nhân loại kiếm tìm
  4. Những cố gắng giải đáp
  5. Thiên Chúa Giáo
  6. Giáo Hội Công Giáo
  7. Làm gì?
  8. Lời kết

Gửi phản hồi