Giáo lý công giáo

”Ngộ đạo” là gì?

Lần đầu tiên gặp tiếng “ngộ đạo”, tôi liên tưởng tới những tiếng “ngộ độc, ngộ thực”, hay là “ngộ hoặc, ngộ nhận”, và nghĩ tới những người đã hiểu sai đạo lý cho nên tuyên bố xằng xịt; hoặc là những kẻ đi lường gạt người ngây thơ dễ...

Read more

Tôi theo Đạo Trời

1. Đạo Trời là gì ?Đạo Trời là lòng tin tưởng một vị linh thiêng, tự hữu, toàn năng, toàn thiện, chí công, chí minh, ngự trên Trời; Đấng ấy gọi nôm là Ông Trời, là Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao, tùy tiếng nói của mỗi...

Read more

Giáo lý cho người trẻ

* Dẫn nhập* Phần I: Tại sao chúng ta tin?* Phần II: Kitô hữu tuyên xưng đức tin* Phần II: Phụng vụ - Bí tích - Đoạn I* Phần II: Phụng vụ - Bí tích - Đoạn II* Phần III: Đời sống trong Chúa Kitô - Đoạn I* Phần III:...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)