Câu truyện bắt đầu vào năm 1936, khi linh mục Paul Couturier, người 3 năm trước đó, từng phát động Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hợp Nhất Kitô Giáo, muốn tìm ra một bức tranh cho Tuần Lễ Cầu Nguyện sắp tới. Biết rằng tại một nhà thờ Thệ...

Ngày nay nhiều người vẫn còn sa vào nanh vuốt của nó. Nhiều linh mục đánh giá quá thấp về sự nguy hiểm của ma thuật. Trong khi họ vẫn nghiêm chỉnh tin vào quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu, Đấng đã chết để giải phóng chúng ta khỏi...

HỎI: Thưa Đức Thánh Thiện, cháu thấy thích thú khi cháu biết ngài là vị lãnh tụ của Tây Tạng vào lúc tuổi thiếu niên như vậy. Xin ngài cho biết thông điệp của ngài đối với thế hệ của chúng cháu về lòng ân cần tử tế trong xã...

Cha Roberto Di NobiliNgười tiên phong thứ hai về mặt này, đó là Cha Roberto Di Nobili, cũng người Ý (và Dòng Tên). Phải chăng vì dân Ý là dân cởi mở nhất bên Tây trong việc tiếp thu ánh sáng của những nền văn minh xa lạ? Chúng ta...

Cách lập luận của ông ấy tác hại đến tình-đoàn-kết-liên-tôn và trái Việt Đạo! Ngoài ra, cũng để trả lời nhóm người tìm cách phá Đạo, ''học giả'' nọ vẫn còn giải thích chưa chính xác về nguồn gốc của chữ Datô hay Giatô. Chính vì thế, hôm nay, tôi...

... như lời phát biểu của ngài Đạt Lai Lạt Ma trong cuốn ''The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality'' (Vũ Trụ trong một Nguyên Tử: Sự Đồng Quy của Khoa Học và Tâm Linh) thế này: ''Các nhà vũ trụ học, DÙ muốn hay...

Cha con, con hãy hết lòng tôn kính,Và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đauHãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành,Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?(He 7,27-28)Đạo, theo người Á Đông, chẳng phải là tôn giáo với những cơ chế,...

Page 1 of 3 1 2 3

Tin mới