ĐẠO ÔNG BÀ

Cha con, con hãy hết lòng tôn kính,Và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đauHãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành,Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?(He 7,27-28)Đạo, theo người Á Đông, chẳng phải là tôn giáo với những cơ chế,...

Read more

Những Nẻo Tâm Linh Ngoài Kitô Giáo

- “giữ một niềm kính phục sâu xa nhất đối với các truyền thống này và tìm cách chân thành đối thoại với các môn sinh của truyền thống đó”, - “làm tăng triển những giá trị tâm linh, luân lý cũng như các giá trị xã hội-văn hoá nơi...

Read more

Dấu ấn Thần Khí nơi các tôn giáo lớn

Cho đến ngày nay, thế kỷ 21 theo Tây lịch, chúng ta đang sống trong khung cảnh có nhiều tôn giáo trên thế giới. Nhiều tôn giáo đã tồn tại trên 20 thế kỷ, nay vẫn còn hiển hiện quanh cuộc sống của ta. Phạm Xuân ThanhNhững người thuộc về...

Read more

Đi tìm một định nghĩa về Tôn Giáo

Ðây thực ra là một vấn đề không hề đơn giản và dễ dàng như chúng ta thường nghĩ. Có dễ dàng chăng cho chính riêng tôi là một định nghĩa về Kitô giáo, hoặc đơn giản hơn, là một định nghĩa về đạo Công Giáo. Công việc này có...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)