Thẻ: bí tích

on chua 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Ơn Chúa

Ơn Chúa: Là ân huệ Ðức Chúa Trời ban vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu cho ta đuợc rỗi linh hồn. ...

bi tich hon phoi 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Bí Tích Hôn Phối

Bí Tích Hôn Phối là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ ...

bi tich giai toi 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Bí Tích Giải Tội

Bí tích Giải Tội là gì? Là bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta phạm qua ...

bi tich minh thanh chua 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Bí Tích Mình Thánh Chúa

Thánh Thể là gì? Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu, làm ...

bi tich them suc 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Bí Tích Thêm Sức

Bí tích Thêm Sức là gì? Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh ...

bi tich rua toi 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội

Bí Tích Rửa Tội là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức ...

bi tich la gi 350x250 - 7 Phép Bí Tích

Bí Tích là gì?

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta. Ðể trở ...

7 phep bi tich 350x250 - 7 Phép Bí Tích

7 Phép Bí Tích

Bí Tích là gì? Bí Tích Rửa Tội Bí Tích Thêm Sức Bí Tích Mình Thánh Chúa Bí Tích Giải ...

Tin mới