Tài liệu giáo Hội Tại Việt Nam

Người nữ Công giáo Việt Nam thời cấm đạo

I. Bối cảnh lịch sử thời cấm đạoNước ta lúc ấy, thế kỷ 16, thời Nam Bắc phân tranh, các vua chúa Lê, Mạc rồi Trịnh, Nguyễn đều cho phép mở cửa biển đón các tàu buôn ngoại quốc vào giao thương. Bởi thế, mới có người Âu Châu sang...

Lịch sử Đại Chủng viện Huế (đến năm 1933)

I. Thành lập tại Kim Long và Thợ Đức (1881-1888).Đại Chủng Viện Huế chỉ mới xuất hiện từ năm mươi năm nay. Trước khi Đại Chủng Viện Huế được thành lập, những ứng viên muốn tiến lên chức linh mục được gởi đến Chủng Viện của Hội Thừa Sai Hải...

Thư Đức Cha Đaminanô (năm 1925)

Giám mục Đamianô gởi lời kính thăm các Cha thuộc quyền Ta đặng mọi sự lành và đặng hayVốn các Cha hằng muốn cho con chiên mình ở luôn trong địa sở cho sum vầy đông số; sự ấy thật là theo lẽ đương nhiên, vì Cha chẳng muốn lìa...

Những năm Tỵ trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam

Trước thềm Năm mới Quý Tỵ, WHĐ điểm lại một số sự kiện của lịch sử Giáo hội tại Việt Nam diễn ra trong các năm Tỵ, từ những ngày đầu tiên Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam. Đặc biệt năm mới Quý Tỵ 2013 đánh...

Bổn Luật Thầy Giảng (Địa phận Đông Đàng Trong)

TIỂU DẪN“Mùa thì nhiều mà kẻ gặt có ít”. Phải chi được nhiều người thâu thập các linh hồn vào kho thiêng liêng, là Nước Đức Chúa Trời! Ta hằng ước ao cho có nhiều Linh Mục, nhiều Thầy Giảng, hầu khai quang cho những linh hồn u ám; mà...

Sắc chỉ Quod Venerabiles Fratres, ngày 27-11-1960

Gioan giám mục, tôi tá các tôi tá Thiên Chúa để ghi nhớ muôn đời.Các Chư Huynh đáng kính, Hồng Y Giáo Hội Roma, đứng đầu Thánh Bộ Truyền Giáo, sau khi đã tham thảo ý kiến hiền tử MARIUS BRINI, Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương, đã nghĩ...

Page 1 of 4 1 2 4

Tin mới