1. Vài Nét về Nguồn Gốc và Lịch Sử Hội Dòng:Vì nhu cầu truyền giáo tại Giáo phận PHNOM PENH (Lúc ấy gồm toàn Vương Quốc Campuchia và hai giáo phận Cần Thơ và Long Xuyên ngày nay), vào cuối năm 1904, Linhmục Henri PIANET (1852 -1915) thuộcHội Thừa sai...

Đức cha Cotolendi Đại diện Tông tòa cho Giáo hội Trung Hoa. Đức cha Pallu Đại diện Tông tòa cho Giáo hội Đàng Ngoài. Đức cha Lambert Đại diện Tông tòa cho Giáo hội Đàng Trong. Ngài đã giao cho các vị Huấn Dụ năm 1659, tóm tắt về ba...

A. Đấng sáng lập Thánh LUIGI ORIONE, một linh mục người nước Ý, sinh ngày 23 tháng 06 năm 1872, tại Piedmont, Bắc Ý, thuộc Pontecurone gần thành phố Tọc-tô-na. Ngài sáng lập Hội dòng “Công Việc Nhỏ Của Chúa Quan Phòng” bao gồm 2 Hội dòng là “Nam Tử...

Tin mới