Chưa phân loại

Sáng Thế Ký – Chương 12

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram 1 Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi...

Read more

Việt Thánh linh là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh Thánh linh, hay thần khí, là quyền năng hay lực hoạt động của Đức Chúa Trời (Mi-chê 3:8; Lu-ca 1:35). Đức Chúa Trời sai thần khí đến bất cứ đâu để thực hiện ý định của ngài.—Thi-thiên 104:30; 139:7. Từ “thần khí” trong Kinh...

Read more

Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

Ôi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội: xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn...

Read more

Đố kỵ và hà tiện

Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm, và không phải khổ vì hối hận. Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt, và kẻ không rơi vào thất vọng. Của cải không lợi gì cho kẻ tiểu nhân, đối với con người đố kỵ, thì tài sản để...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)