Thứ Bảy , 23/02/2019
Home > Video công giáo > Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ bế mạc Năm thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài Gòn. Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế thánh lễ, đồng tế có đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân…

Thánh lễ bế mạc Năm thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài Gòn. Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế thánh lễ, đồng tế có đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân…

Posted by Báo Công giáo và Dân tộc on Friday, November 23, 2018

 

Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 1 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 2 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 3 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 4 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 5 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 6 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 7 Thánh lễ bế mạc Năm thánh kính Các Thánh TĐVN tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 8

An Định

Gửi phản hồi