Chủ Nhật , 24/02/2019
Home > Góc nhìn > Sơ kết 3 năm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sơ kết 3 năm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng ngày 28/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tôn giáo giai đoạn 2015-2018. Tham dự hội nghị có trên 60 đại biểu là đại diện các ban, ngành thành phố, xã, phường, khóm, ấp và các thành viên các Câu lạc bộ tôn giáo.

Sơ kết 3 năm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sơ kết 3 năm thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tôn giáo

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, 03 năm qua, đã thành lập được 07 Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, có 252 thành viên tham gia, đạt 100% so kế hoạch đã đề ra; tổ chức ra quân hưởng ứng Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và nhiều hoạt động khác của địa phương liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường; phát 1.500 sổ tay hướng dẫn về ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức 14 lớp tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu, có hơn 1.000 tín đồ các tôn giáo và nhân dân tham dự.

Sơ kết 3 năm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 2

Thông qua việc xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận các cấp để phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của nhân dân và tín đồ tôn giáo trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác trong bảo vệ môi trường và sống thân thiện, hài hòa với môi trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên phù hợp với đặc điểm về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của từng cộng đồng dân cư, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị gắn với hoạt động bảo vệ môi trường để góp phần cải thiện môi trường sống lành mạnh.

Sơ kết 3 năm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 3

Dịp này, có 03 Câu lạc bộ và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường được khen thưởng.

Trần Thắng

Gửi phản hồi