hoa dang me 260x180 - Thơ: Hái hoa dâng Mẹ

Tháng hoa kính Mẹ đã về đây Con hái hoa dâng Mẹ mỗi ngày Hoa Vàng hoa Trắng thêm hoa Đỏ Hoa Tím hoa Xanh với hoa Hồng. Mẹ ơi mỗi sắc hoa dâng Mẹ Với bao ý nghĩa hái con dâng Mẹ thương đón nhận hoa con nhé Đời con sẽ hết nỗi bâng khuâng. Dâng cả đời con...

Như song lộc triều nguyên ơn phước cả  Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể. Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa Hương xông...

Tin mới