Chiếu sáng kỹ thuật nhằm tạo nên ánh sáng để con người có thể hoạt động trong công trình(nhìn rõ) .Thiết kế chiếu sáng kỹ thuật đòi hỏi người thiết kế phải nắm rõ tiêu chuẩn chiếu sáng của từng loại công trình từ đó đưa ra giải pháp thiết...

Người đời cảm nhận được Tình Mẫu Tử tuyệt vời, có Mẹ là có Mùa Xuân nên vẫn ca tụng Mẹ là Mùa Xuân. Với người Công giáo, chúng ta có một Người-Mẹ-của-các-người-mẹ là Đức Maria, một trinh nữ tuyệt vời với biết bao danh xưng cao trọng.Trong tâm tình...

Ngôi nhà chính là cái tổ ấm bảo vệ con người trước những khắc nghiệt của thiên nhiên và là yếu tố đảm bảo cho một cuộc sống định cư ổn định. Vì thế đối với người Việt chúng ta ngôi nhà là tất cả : trong nhiều tình huống...

Tin mới