Các Thánh là ai vậy?

Các Thánh là ai vậy?

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời. Có ...

Hân Hoan Mừng Chư Thánh

Hân Hoan Mừng Chư Thánh

Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa hôm nay, với lời kinh, tiếng hát, các ...

Lớn lên và trở thành

Lớn lên và trở thành

Lời Chúa: Lc 13,18-21 18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ...

Quả lành Chúa hái sớm

Quả lành Chúa hái sớm

Sự ra đi của Cha Phêrô sáng hôm nay tại giáo xứ Đức Hiệp lại là một lần nữa nhắc ...

Page 848 of 906 1 847 848 849 906

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)