Thứ Bảy , 23/02/2019
Home > Tin giáo hội Việt Nam > Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng

Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng

Chiều tối 4.12.2018, hơn 4000 giáo dân đã đến nhà thờ Chánh tòa Hải Phòng tham dự thánh lễ tạ ơn và chia tay Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên.  Linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng đã dâng thánh lễ đồng tế. 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Công Giáo Và Dân Tộc ghi nhận:

Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 1 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 2 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 3 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 4 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 5 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 6 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 7 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 8 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 9 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 10 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 11 Đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ chủ chăn Giáo phận Hải Phòng 12
ảnh: Mai Lan

Gửi phản hồi