Chủ Nhật , 24/02/2019
Home > Tất cả các kinh

Tất cả các kinh

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chia sẻ: { 10 comments… read them below or add one } Hang nguyen September ...

Xem thêm »

Kinh Ăn Năn Tội

Tiếng Việt: Kinh Ăn Năn Tội English: Make the Act of Contrition Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa ...

Xem thêm »

Kinh Phép Lạ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước Chúa với con người thật của con. Con xin lỗi và ăn năn thống hối về những tội lỗi của con, xin tha thứ cho con. Trong Danh Thánh Chúa, con tha thứ cho tất cả những người khác về những gì họđã làm ...

Xem thêm »