Những thuật từ này phản ánh những nền văn hóa đương thời: có những tôn giáo giết sinh vật làm lễ tế thì người ta dễ dàng nhận ra ý nghĩa của “hy tế” (tế vật, lễ toàn thiêu v.v.); sống trong một xã hội có chế độ nô lệ...

1. Cầm trên tay bức “Thư chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam vừa mới được công bố hôm 01/05/2011, một giáo lý viên vừa chỉ vào dòng chủ đề của bức thư: “Cùng...

Nhiều nơi thay vì đọc “Chân Lý tròn đầy”, thì đọc là “Chân Lý tràn đầy”. Sao một câu kinh mà có thể gây ảnh hường bất lới đến nhiều người? Tôi nghĩ là vì tròn đầy dịch nghĩa của hai chữ Hán viên mãn. Vậy, tròn đầy và viên...

Trong Thư mục vụ đầu Xuân 2011 , ngài lại chọn chủ đề “Lời kêu gọi canh tân, đổi mới”, thêm thuật từ “đổi mới”, và ngài nói: “Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 kêu gọi mọi người Công Giáo Việt Nam hãy canh tân đời sống, đổi mới...

Tất cả ba chủ đề đều cần quan tâm, nhưng nhìn vào những sự kiện xẩy ra gần đây, thì Giáo Hội tại Việt Nam đang rất cần mọi người thông cảm và hợp nhất với nhau, nghĩa là hợp thông. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu thuật từ này....

Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của hai từ thể hiện, thực hiện và nội dung của lời nguyện thứ ba của Kinh Lạy Cha như thế nào.1. Nghĩa của những chữ thể, hiện và hiện.1.1. Thể: có hai chữ Hán: 醍và體 (những cách viết khác: 躰, 軆, 体)....

Phái này tính đến cả những luật sĩ và biệt phái, nhưng cũng có một số tư tế. Tổ chức các thành viên lại thành những nhóm tôn giáo, phái Pharisiêu nhắm đến việc duy trì những nhóm này bằng sự trung thành với Lề Luật và lòng sùng đạo.1....

Vài hàng dẫn nhập“Của Xêda thì trả về cho Xêda. CỦA Thiên Chúa thì trảvề cho Thiên Chúa” (Mc 12,17). Cung Lòng Mẹ Maria là CỦA Một Mình Thiên Chúa Cứu Chuộc là Giêsu. Cho nên, trong bài này, trước khi chứng minh rằng GIACÔBÊ, GIUSE, GIUĐA, SIMON không phải...

1. Mặc hay mạc?Năm 1994, trong bản dịch Tân Ước của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Nhóm CGKPV) xuất bản, nơi chú thích b) của Sách Khải Huyền, đoạn 1, câu 1 có ghi: "Do từ Hy Lạp apocalypsis, dùng từ mặc thay cho mạc. Nếu dùng mạc phải...

Page 1 of 8 1 2 8

Tin mới