Những mặt trận mới của việc truyền giáo

NHỮNG MẶT TRẬN MỚI CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO hay KỶ NGUYÊN MỚI CỦA NHÂN LOẠI ("L'ère nouvelle de l'humanité") "Đối với Giáo Hội, phúc âm hóa là mang Tin Mừng vào mọi môi trường của loài người và nhờ ảnh hưởng của Tin Mừng ấy, giúp nhân loại được biến...

Read more

Đổi mới truyền giáo

Mình ngồi trong phòng lạnh thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa. Mình ngồi trong phòng lạnh thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa. 1/ Đầu năm 1975 mình tạm trú hơn bốn tháng tại một xóm hoàn toàn không công giáo. Một hôm có một phụ nữ tuổi bốn mươi đến...

Read more

Đức Phật Mến Yêu

Nhật Ký Truyền Giáo Cần Thơ, … 1965 Legio Mariae mời mình đi kẻ liệt. Kẻ liệt là một bà già trên tám mươi tuổi. Bà xin được rửa tội. Mình hỏi bà về một số điểm giáo lý gọi là “những điều cần kíp”. Rửa tội xong, bà ngước...

Read more

Nói về đức tin với người không tin

ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô. Đối với người Công giáo, gặp người không có...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)