Chủ Nhật , 24/02/2019
Home > Tài liệu > Tín Lý

Tín Lý

Các nhân đức, một nghệ thuật sống

Các nhân đức, một nghệ thuật sống. ĐỨC CÔNG BẰNG (LA JUSTICE) Bạn hãy tưởng tưởng một thế giới trong đó tất cả những gì bạn làm đều bị kiểm soát. Dù bạn đi đâu, luôn có một người theo sát để ngăn cản bạn. Dù bạn làm gì, luôn ...

Xem thêm »