Chủ Nhật , 24/02/2019
Home > Tài liệu > Tài liệu kinh thánh

Tài liệu kinh thánh

Chữ INRI trên Thánh Giá có nghĩa là gì?

Tin mừng theo thánh Gio-an chương 19 câu 19 có ghi, “Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái”. Gio-an 19,20 lại tiếp, “Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su ...

Xem thêm »