Thứ Năm , 21/02/2019
Home > Tài liệu > Sách

Sách

Cách Ăn Chay – Kiêng Thịt

Mỗi năm, người Công Giáo chúng ta ăn chay và kiêng thịt vào mùa chay. Mùa Chay là thời gian bốn mươi (40) ngày trước Lễ Phục Sinh kéo dài từ ngày Thứ Tư Lễ Tro đến ngày Thứ bảy Tuần Thánh. Những ngày ăn chay – kiêng thịt: Thứ ...

Xem thêm »

Ăn Chay và Kiêng Thịt

Cái Rắn, ngày 28-3-1997 Mình vừa vứt bỏ cây tăm, thì có người hỏi từ phía sau lưng – Đã tới 12 giờ chưa, ông cố ? – Chi vậy ? – Để con đánh kẻng cho người ta ăn cơm trưa. – Tại sao vậy ? – Hôm nay ...

Xem thêm »

Áo nhà tu

Năm Căn, ngày 25-5-1971 Hôm nay mình đi tìm người công giáo, để từ đó mình đến với lương dân. Làm thế nào để tìm được họ ? Mình mặc áo dòng rồi cứ thả bộ trên đường dọc theo bờ sông… Bỗng có tiếng la lên: – Cha ! ...

Xem thêm »