I. BƯỚC ĐẦU ƠN GỌI.Đức Cha Paul Marcel Piquet Lợi sinh ngày 24.08.1888 tại Giáo Xứ Notre Dame des Champs, Giáo Phận Paris. Ngài là người con trai thứ 7 trong gia đình có 8 người con. Ông Bà thân sinh là những người đức hạnh. Trong gia đình đạo...

Read more

Vì cha mẹ ngài vốn có lòng tôn kính thánh Phanxicô Assisi đặc biệt, nên khi đem con đi rửa tội, các ngài đã lấy tên thánh Phanxicô để đặt tên cho con. Và như vị đại thánh, Đấng sáng lập Dòng các Anh Em Hèn Mọn, đã từng canh...

Read more

Đức Cha chào đời vào ngày 06-10-1897 tại Phủ Cam, Huế trong một gia đình vọng tộc. Ngài là người thứ ba trong số 9 người con của cụ Micae Ngô Đình Khả, một đại thần dưới triều Thành Thái và Duy Tân, nguyên quán làng Đại Phong, huyện Lệ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Tin mới