Đấng Pa-rác-lê là ai?

Con đường từ Ga-li-lê về Giê-ru-sa-lem, dọc theo sông Gio-đan, ngày 28/09/2007Dẫn nhập“Tên gọi”, “vai trò” và “tương quan” giữa Đấng Pa-rác-lê với Đức Giê-su, với thế gian và với các môn đệ đã được trình bày chi tiết trong tập sách: ĐẤNG PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật –...

BÀI ĐỌC TIN MỪNG NĂM B: THÁNH MARCÔ LÊN TIẾNG

Năm phụng vụ mới trong Giáo Hội bắt đầu với Mùa Vọng. Đồng thời, chúng ta bắt đầu nghe một tiếng nói mới trong các bài Tin Mừng Chúa Nhật. Sau một năm đều đặn lắng nghe Thánh Matthêu trong các Chúa Nhật (năm A), giờ đây chúng ta chuyển...

Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp

Như đã trình bày trong bài viết: “Tác giả, nơi biên soạn, độc giả, niên biểu và tài liệu biên soạn Tin Mừng Mác-cô (Tin Mừng thứ hai)”, một trong những đặc điểm của Tin Mừng Mác-cô so là có nhiều từ gốc La Tinh. Bài viết này sẽ liệt...

Thể văn MIDRASH của sách KINH THÁNH là thể văn gì?

1. Định nghĩaThuật ngữ MIDRASH là tiếng Híp-ri có nghĩa là “xem xét” (examiner), “giải thích” (expliquer). Thể văn midrash là loại văn chương chú giải (exégèse) các sách Kinh Thánh của các thầy Ráp-bi (các thầy dạy trong Do Thái giáo). Đây là bộ Kinh Thánh Do Thái (la...

Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi (ví dụ: Mc 1,29-31)

Có nhiều phương pháp để tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh, trong đó ba cách tiếp cận bản văn phổ biến hiện nay: 1) Phân tích phê bình lịch sử (l’analyse historico-critique). 2) Phân tích cấu trúc (l’analyse structurale).3) Phân tích thuật chuyện (l’analyse narrative). Xem trình bày sơ...

Phương pháp đọc Kinh Thánh: Cấu trúc một đoạn văn

>> Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi (ví dụ: Mc 1,29-31) Bài viết này sẽ tìm hiểu các kiểu cấu trúc một đoạn văn. Tìm hiểu cấu trúc đoạn văn là bước quan trọng để xem các ý tưởng trong đoạn văn được sắp xếp và...

Lòng Chúa Thương Xót trong Kinh thánh

LỜI NGỎ: Bài viết này dựa vào Tông thư “Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót” của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đây là loại bài “cao cấp” nên rất khó lĩnh hội ngay, vì thế bạn cần đọc...

Page 1 of 22 1 2 22

Tin mới