Nhập thể và hội nhập văn hóa

Điệu hát bình ca hay thật. Rồi "Bộ Lễ theo cung Si” của Bach, và ngay cả giáng điệu thư thái của vị chủ tế một thánh lễ đại trào... cũng thật là hay, là đẹp! Nhưng cứ thử đem những kỳ công tuyệt tác ấy giới thiệu với người...

Read more

Khoa học và đức tin

Và chúng có phát triển mạnh, chính là nhờ ở sự việc con người đã biết cách dựa theo khảo nghiệm mà nghiên cứu, tức là biết cách dùng phương pháp thí nghiệm. Cho đến thế kỷ 16, kiến thức của loài người về vũ trụ còn thuộc loại hiểu...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)