Huấn quyền và việc phân định luân lý

Và nếu có nơi nào, những cách biệt kia hiện rõ mồn một hơn cả, thì đó chính là ở trong lãnh vực giới tính và tình cảm. Giữa bối cảnh ấy, bức thông điệp Humanae vitae của Đức Phaolô VI, công bố năm 1968, đã được coi như là...

Những trào lưu đang xuất hiện trong nền thần học Á châu

Dù có nhận rằng không phải bất cứ suy tư thần học nào tại Á châu cũng đều có thể được gọi là thần học Á châu, và không phải bất cứ vấn đề thần học nào được các nhà thần học Á châu cũng đều tất nhiên mang tính...

Nhập thể và hội nhập văn hóa

Điệu hát bình ca hay thật. Rồi "Bộ Lễ theo cung Si” của Bach, và ngay cả giáng điệu thư thái của vị chủ tế một thánh lễ đại trào... cũng thật là hay, là đẹp! Nhưng cứ thử đem những kỳ công tuyệt tác ấy giới thiệu với người...

Vấn đề đa dạng trong thần học

Năm 1972, qua một loạt bài viết đăng trong tạp chí Esprit et Vie , Philippe Delhaye đã có dịp điểm qua một vài tác phẩm bàn tới vấn đề đa dạng, cũng như đã nêu lên một số điểm giáo huấn rút ra từ các văn kiện giáo hoàng...

“Sống lại phần xác” trong niềm tin của Giáo hội

Sau đây chúng tôi sẽ không lưu ý tới những vụ tranh luận Thần học mà niềm tin vào sự sống lại phần xác đã đặt ra cho lý trí loài người, nhưng sẽ lưu ý tới một điểm căn bản hơn. Đó là cố gắng tìm một chỗ đứng...

Khoa học và đức tin

Và chúng có phát triển mạnh, chính là nhờ ở sự việc con người đã biết cách dựa theo khảo nghiệm mà nghiên cứu, tức là biết cách dùng phương pháp thí nghiệm. Cho đến thế kỷ 16, kiến thức của loài người về vũ trụ còn thuộc loại hiểu...

Mầu nhiệm Nhập thể: Giáo lý sơ lược

Tính mở ra nơi con người là một đà vươn lên hướng về Tuyệt Đối. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã đến và đổ đầy lòng khao khát này của con người. Biến cố ấy đã diễn ra một lần và kéo dài trong vĩnh cửu: Ngôi Lời...

Cuộc hành trình tinh thần ngang qua châu Á trong thập kỷ

1. DẪN NHẬP Những biến cố xảy ra trong mấy tháng gần đây đã mang lại đủ chất liệu cho công tác suy tư về những năm sắp tới. Những biến cố đó cũng đã đảo lộn tình hình trong một số lãnh vực, đã làm nhiều vị "tiên tri"...

Luật tiệm tiến trong luân lý

Thử hỏi ai trong chúng ta chưa hề nghe tới một lời nhận xét như vậy, và nhiều khi còn nghe cả tiếng thở dài bất lực đi kèm theo nữa? Dường như có một cái hố sâu không thể vượt qua được, phân cách giữa một bên là giáo...

Page 1 of 5 1 2 5

Tin mới