Vấn Đề Bất Tử

Người Tin Lành theo phái Tin Mừng (Evangelic) và Giáo Ðiều Cơ Bản (Fundamental) nghĩ rằng họ có sự đảm bảo tuyệt đối đó. Họ cho rằng, ngay sau khi chết, chắc chắn họ sẽ được lên thiên đàng. Qua Phúc Âm, họ kết luận rằng Ðức Kitô hứa nước...

Tin Lành – Protestantism

Mặc dù ngày nay người Công Giáo và nhiều người Anh Giáo truyền thống đang có sự thân thiện và ngày càng hỗ tương cộng tác, vẫn còn vấn đề tế nhị về giá trị của chức thánh trong Anh Giáo. Giáo Hội Công Giáo tiếp tục phủ nhận giá...

Sùng Bái – Cult

TL: Chữ "cult" hiện rất phổ thông ở Hoa Kỳ, theo tự điển của Cha Ngô Minh và Nguyễn Thế Minh, nó có nghĩa: phụng thờ, sùng bái, hay hình thức đam mê quái dị. Nếu dùng một cách xác thực, nó chỉ về một nhóm người có mục đích...

Mormonism – Giáo Phái Mormon

Sách Mormon nói rằng người Lamanite và một số người Nephite (là người Do Thái phải di cư từ Palestine sang Tân Thế Giới khoảng năm 600 B.C.) bị Chúa phạt làm cho da họ đen. "Hình phạt", dưới hình thức một lời nguyền rủa, biến họ từ người da...

Linh Hồn – Soul

Có thể nói như vậy. Tuy nhiên, nói cho đúng, con người là một tổng hợp gồm thể xác và linh hồn, dĩ nhiên, linh hồn là phần cao quý hơn cả. 2. Xin ông chứng minh là con người có linh hồn.Một người sống thì khác với một người...

Jehovah’s Witness-Chứng Nhân Giêhôva

Hãy chú ý đến Phúc Âm Thánh Gioan chương 6. Nếu bạn may mắn, việc thảo luận của bạn về chương này--là đoạn mà Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thể và tuyên bố rõ ràng là bánh và rượu thực sự là mình và máu của Ngài--sẽ đưa Chứng Nhân...

Sự Độc Đáo Của Kitô Giáo

Cho đến đây cuốn sách này đã khảo sát Kitô Giáo phần lớn từ quan điểm thế tục. Tôi đã cho thấy làm thế nào Kitô Giáo đã khuôn đúc văn hóa và thế giới chúng ta. Tôi cũng tìm cách giải thích các tiền đề của thuyết hữu thần...

Một trăm mười một câu hỏi về Hồi Giáo

Đó là lý do khiến linh mục Dòng Tên là Cha Samir Khalil cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng. Cha vốn là một học giả về Hồi Giáo, về Xê-mít học (Semitologist), về Phương Đông học và là một thần học gia Công giáo sinh trưởng tại Ai...

Bằng chứng Phêrô là Giáo hoàng tiên khởi

Trước khi nêu lên các bằng chứng tạm gọi là ''thứ yếu'', tôi xin trưng BẰNG CHỨNG chủ yếu rằng, để lập nên Giáo Hội của Ngài, Chúa Giêsu chọn ông Ximon làm ĐÁ như sau:I. BẰNG CHỨNG CHỦ YẾU''CÒN Ta, Ta bảo con: "Con là Ðá và trên đá...

Page 1 of 7 1 2 7

Tin mới