Mục vụ hôn nhân Công giáo cho bệnh nhân HIV/AIDS

Giáo Hội Công Giáo quan niệm: quyền kết hôn là một quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người chiếu theo luật tự nhiên, theo thánh ý của Thiên Chúa Sáng Tạo; những ai không bị luật cấm đều có thể kết hôn (Gaudium et spes 26;...

Cử hành bí tích sám hối ở nơi nào?

Các cử hành phụng vụ không phải là những hành vi riêng tư mà là cử hành của Giáo Hội, cho nên thông thường bí tích Sám Hối được cử hành tại một nơi thánh mà cộng đoàn tín hữu tụ họp. Bộ Giáo luật hiện hành quy định như...

Toà Giám Mục Trống Ngôi

1- Tòa Giám mục trống ngôi khi :a) Do Đức Giám Mục Địa phận qua đời. Những gì vị Tổng đại diện hoặc đại diện Giám mục làm vẫn có hiệu lực cho đến khi được tin chắc chắn Đức Giám Mục qua đời (Can 416,417).b) Do Đức Giám Mục...

GIÁM MỤC PHỤ TÁ

I. CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI CỦA THIÊN CHÚA1. Nguyên tắc thần họcĐiều 375:“§ 1. Do sự thiết lập của Thiên Chúa, các Giám mục kế vị các Tông Đồ nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng được ban cho các ngài; các ngài được đặt làm Chủ Chăn trong...

Việc chế tài an tang theo nghi thức Giáo hội Công Giáo

Đám tang tại Giáo xứ Hội An xưaBài viết này chỉ đề cập đến việc chế tài về an táng theo Giáo luật trong tinh thần mới của Giáo huấn Giáo hội, đặc biệt trong tinh thần loan báo Tin mừng là niềm vui của Tông Huấn “Niềm Vui Tin...

Ai có quyền trừ tà?

Trừ tà là việc kêu cầu danh thánh Thiên Chúa, nhằm mục đích xua đuổi ma quỷ ra khỏi một người, một con vật, một nơi chốn, một đồ vật.Khi được làm nhân danh Giáo hội, bởi thừa tác viên đủ tư cách và theo những nghi lễ đã được...

Rửa Tội cho người lương dân đang có gia đình

Trả lời:Để xét xem có phải cử hành nghi thức hôn phối cho người lương dân đang có gia đình khi ban bí tích Rửa Tội cho họ, linh mục cần phân biệt các trường hợp:1- Hai vợ chồng có hôn nhân hợp phápTrong Phúc chiếu (rescriptum) ban hành ngày...

Cha giải tội được phép cho ngừa thai?

Nếu là luật của Giáo Hội, thì có những trường hợp Giáo Hội miễn chuẩn được. Quyền miễn chuẩn nầy áp dụng theo luật đã quy định (in jure) hoặc được ban cho những người có chức năng (a jure), chứ không phải giáo sĩ nào cũng có thẩm quyền....

Phá thai và ”vạ tuyệt thông”

Bộ Giáo luật năm 1983, điều 1398 quy định kỷ luật cho việc hủy hoại sự sống của thai nhi: “Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết". Như vậy, khi phá thai có hiệu quả...

Kiểu nói ”bỏ đạo công khai” giáo luật hiểu thế nào?

Nguyên ngữ bằng Latinh ở:GL. đ.1086.1 - “Matrimonium inter duas personas,quarum alteri sit baptizatain Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formaliab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est.GL. đ.1117 - “Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in...

Page 1 of 5 1 2 5

Tin mới