IV. THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤCThượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) là một thể chế định kỳ được Đức Giáo hoàng Phaolô VI có sáng kiến thiết lập qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, ngày 15-9-1965. Thể chế này đáp ứng nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng Vatican II...

Các Kitô hữu tiên khởi không quan tâm đến triết lý, thần học. Họ làm chứng về Đức Kitô, Đấng gọi Thiên Chúa duy nhất của Kinh Thánh là Cha và đã phái Thánh Linh đến với họ. Họ rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 1: GIÁO HỘI THỜI CÁC SỨ ĐỒ 30-100Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính* Truyền thống : Các...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 2: GIÁO HỘI GIỮA THỀ GIỚI BỊ HIỂU LẦM64-313Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính* Truyền thống :...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 3: ĐẾ QUỐC RÔMA TÒNG GIÁO 313 - 395Thánh Ambrose (phải) và hoàng đế Theodosius (trái)Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 4: VIỆC HÌNH THÀNH KINH TIN KÍNH Bốn Công Đồng Chung Đầu TiênCông đồng chung NiceaPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 5: TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI CÁC GIÁO PHỤCác giáo phụPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính* Truyền thống...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 6: SÁU THẾ KỶ ÂU CHÂU KI-TÔ HÓA(Thế kỷ VI - XI)Kitô hóa người Ba Lan năm 966 Sau Công Nguyên.Tác giả Jan Matejko , 1888-1889 (Bảo tàng Quốc gia , Warsaw )Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ*...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 7: BỐI CẢNH PHÁT SINH CHÍNH THỐNG GIÁO(Thế kỷ IX - XI)Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính*...

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 8: NHỮNG NỀN TẢNG NƯỚC KITÔ(Thế kỷ XI - XIII)Công đồng chung Laterano IVPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh...

Page 1 of 4 1 2 4

Tin mới