Việc Hình Thành Kinh Thánh

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 4: VIỆC HÌNH THÀNH KINH TIN KÍNH Bốn Công Đồng Chung Đầu TiênCông đồng chung NiceaPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình...

Truyền Thống Các Giáo Phụ

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 5: TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI CÁC GIÁO PHỤCác giáo phụPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính* Truyền thống...

Sáu Thế Kỷ Âu Châu Kitô Hóa

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 6: SÁU THẾ KỶ ÂU CHÂU KI-TÔ HÓA(Thế kỷ VI - XI)Kitô hóa người Ba Lan năm 966 Sau Công Nguyên.Tác giả Jan Matejko , 1888-1889 (Bảo tàng Quốc gia , Warsaw )Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ*...

Bối Cảnh Phát Sinh Chính Thống Giáo

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 7: BỐI CẢNH PHÁT SINH CHÍNH THỐNG GIÁO(Thế kỷ IX - XI)Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính*...

Những Nền Tảng Nước Kitô

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 8: NHỮNG NỀN TẢNG NƯỚC KITÔ(Thế kỷ XI - XIII)Công đồng chung Laterano IVPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh...

Ảo Vọng Quyền Lực

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 9: ẢO VỌNG QUYỀN LỰC(Thế kỷ XI - XIV)Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình thành kinh Tin Kính* Truyền thống :...

Hoa Trái Của Lòng Tin

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 10: HOA TRÁI CỦA LÒNG TIN(Thế kỷ XI - XIV)Thánh Phanxicô đã đến gặp Giáo chủ Ai Cập năm 1218Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma...

Nước Kitô Thời Khủng Hoảng

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 11: NƯỚC KITÔ THỜI KHỦNG HOẢNG(1303 - 1453)Đức Gregorio XI đưa giáo triều về giáo đô năm 1376Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo*...

Phục Hưng Và Cải Cách

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 12: PHỤC HƯNG VÀ CẢI CÁCH (TIN LÀNH)(Thế kỷ XV - XVI)Đức hồng y Cajetan (trái) gặp gỡ linh mục Martin Luther (phải)Phần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo*...

Canh Tân Giáo Hội

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TINLỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁOChương 13: CUỘC CANH TÂN GIÁO HỘI - CĐ. TRENTÔThế kỷ XVI - XVIICông đồng chung TrentoPhần I : GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ* Giáo hội thời Sứ Đồ* Giáo hội thời tử đạo* Đế quốc Roma tòng giáo* Việc hình...

Page 1 of 4 1 2 4

Tin mới