Lễ Đức Mẹ Camêlô

Tước hiệu Camêlô gắn liền với một dòng tu được thành lập trên núi Carmel trong vùng Galilea bên Palestina. Nó diễn tả một trong những hình thức phổ biến nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ trong lịch sử Giáo Hội. Trong lịch phụng vụ cải tổ sau Công...

Việc tưởng niệm trọng thể Đức Bà Camêlô

Vào hậu bán thế kỷ XIV bên Anh quốc đã có ”lễ tưởng niệm trọng thể Đức Trinh Nữ Maria có phước”, rồi từ từ việc tưởng niệm này thành hình hoàn toàn trong các phần phụng vụ khác nhau, nhưng với mục đích chính xác là để kính nhớ...

Đức Maria ”Mẹ của Con Người mới” và Thánh Giuse Phu Quân

Số 55 của Hiến chế trình bầy Mẹ Đấng Cưu Thế trong Cựu Ước như sau: ”Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, và Thánh Truyền đáng kính, trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa...

Lễ Dâng Đức Maria vào Đền Thánh bên Tây Phương

Các bài đọc cử hành lễ đã có hình thái xác định vào thế kỷ thứ IX do nỗ lực của Giorgio di Nicomedia. Nhưng nòng cốt của nó bắt nguồn từ thế kỷ thứ VI-VII và vô danh, rồi sau đó có thêm bài thánh thi Kontakion, được gán...

Hai ông bà Gioakim và Anna khấn với Chúa

Tôi thấy bà dệt. Căn phòng được soi sáng hoàn toàn bởi ánh sáng vào qua cửa sổ mở ra phía một vườn rau mênh mông, tôi cho bà là một chủ đất nhỏ, bởi vì khu vườn trải ra, mặt đất dợn sóng, tận cùng tại một sườn dốc...

Việc hạ sinh Đức Trinh Nữ Maria

Người bà con nói: “Đàng kia, bên ngoài ngọn đại Hermon, có xuất hiện những đám mây bay lẹ. Gió bắc tới, nó sẽ giải nhiệt, và có lẽ sẽ cho nước”.-Đã như vậy ba ngày rồi. Nó đùn lên rồi nó rơi xuống khi trăng lên. Lúc này có...

Page 1 of 15 1 2 15

Tin mới