Tài liệu -Giáo Lý

Giáo Lý Về Vấn Đề Tránh Thai

Một phần tư thế kỷ từ sau thông điệp Humanae Vitae, đã đồng thời xảy ra một sự suy sụp chung về đạo đức mang tên cuộc cách mạng tình dục. Chúng ta đang chứng kiến sự đảo lộn giá trị trong lãnh vực tình dục của con người và...

Read more

Hạt giống âm thầm

Hôm nay có một gia đình xin theo đạo. Đó là niềm vui lớn của đời truyền giáo, nhưng vẫn phải tìm hiểu. - Tại sao gia đình bà vô đạo ? - Tôi thích đạo này từ lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ tôi đi nuôi mẹ tôi...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)