Thứ Năm , 21/02/2019
Home > Phụng vụ > Các thánh tử đạo việt nam

Các thánh tử đạo việt nam

Thánh Phanxicô NGUYỄN CẦN, Thày giảng (1803-1837)

Ngày 20 tháng 11 Tôi trung không thờ hai chủ. “Tôi trung không thờ hai chủ” lời cuối cùng phát ra từ miệng thánh Phanxicô Nguyễn Cần tóm tắt cuộc đời của thày, một người tôi trung, đã suốt đời trung thành với Chúa, phục vụ tha nhân, sống trung ...

Xem thêm »