Thứ Năm , 21/02/2019
Home > Ơn Gọi > Tu đức

Tu đức

Maria mẫu gương các tu sĩ

Tục ngữ có câu: “Lời nói như lung lay, gương bày như lôi kéo”. Đức Maria, Mẹ của chúng ta không nói nhiều, nhưng qua đời sống của Mẹ, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho đời sống tu đức của chúng ta. Năm nay là năm Thánh hiến các ...

Xem thêm »