Thứ Sáu , 22/02/2019
Home > Ơn Gọi > Tìm hiểu

Tìm hiểu

Đừng đi tu để học hành!

Nhận được tin báo trúng tuyển của nhà Dòng, em lên chào cha xứ để bước vào giai đoạn mới của đời dâng hiến. Sau buổi trò chuyện về ơn gọi, về học vấn, và về cuộc sống tương lai, em chào cha xứ ra về. Trước khi chia tay, ...

Xem thêm »