Ơn gọi đâu dành để riêng ai!

Cũng từ đó, nhiều thảm cảnh đã xảy ra trong các gia đình, họ tộc: không chấp nhận những đứa con đã đi dự tu, đã vào chủng viện, đã vô nhà dòng, mà còn dám cả gan bỏ Chúa,dám trở lại thế gian để lấy chồng, lấy vợ!Họ coi...

Read more

Những tiêu chí phân định ơn gọi

Ở đây, vấn đề là những tiêu chí khả năng/tư cách (aptitude) cho thừa tác vụ linh mục. Vấn đề này trở nên mấu chốt hơn trong những thời kỳ khủng hoảng, thay đổi, khi các thể chế mong manh hơn, khi các quỹ đạo cá nhân trở nên biến...

Read more

Linh mục – Tại sao không?

Xin lược dịch một số lời phát biểuVì tôi muốn quảng đại với Thiên Chúa.Vì tôi muốn sống hạnh phúc và giúp mọi người hạnh phúc.Vì đó là một thách đố.Vì tôi muốn giúp người khác hạnh phúc nhờ gặp Đức Kitô.Vì tình thương là yêu cho đến cùng (tiếng...

Read more

Con gái đi tu

Họ luôn chung sức trong các sinh hoạt của Giáo xứ, như Văn nghệ Trung Thu, dâng hoa, Hoạt cảnh Giáng sinh và các hoạt động khác…Nhờ họ mà thánh lễ sáng chiều lúc nào cũng đông đúc…Chỗ ở thì nghèo nàn, ăn uống thì kham khổ, thế mà học...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)