HỘI DÒNG THÁNH PHAOLÔ THIỆN BẢN(OEUVRE DE SAINT-PAUL - OSP) LƯỢC SỬHội Dòng Thánh Phaolô (Oeuvre de Saint Paul - OSP) do Cha Giuse Schorderet (1840-1893) thành lập ngày 8-12-1873, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Fribourg (Thuỵ Sĩ). Được Chúa Thánh Thần tác động bằng một đặc...

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUXTỈNH DÒNG VIỆT NAM(Số liệu 2008)1. Nguồn gốc Hội Dòng :Dòng Chúa Quan Phòng Portieux được thành lập do Á Thánh Gioan Martinnô MOY, một linh mục người Pháp, sinh ngày 27 tháng 01 năm 1730 tại làng Cutting (Moselle) trong vùng Vosges thuộc nước...

NGUỒN GỐC DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một Hội Dòng thừa sai quốc tế, do Mẹ Euphrasie Barbier sáng lập tại Pháp ngày 25.12.1861 và được Đức Giáo Hoàng Piô IX chính thức chuẩn nhận vào ngày 09.6.1869 VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG...

1. Nguồn gốc Tu Hội : Vào thế kỷ XVII, ở Pháp, nhiều người nghèo không được chăm sóc, như : tù nhân khổ sai, bệnh nhân, hành khất, dân nghèo ở khắp nơi, trẻ em bị bỏ rơi..v..v. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cha Vinh Sơn đã...

Vì chính màu áo của các tu sĩ, và đời sống đặc sủng của mỗi dòng tu đã tạo nên bộ mặt Giáo hội đẹp như một vườn hoa luôn rực rở bởi những sắc màu thật đa dạng và phong phú. Hơn thế nữa, chính sự phong phú từ...

Linh đạo là con đường thiêng liêng, là cách thức sống đời tâm linh, bao gồm việc cầu nguyện, các việc đạo đức, khổ chế, khám phá ý nghĩa và giá trị của những vấn đề cuộc sống, khám phá những chân lý mạc khải, sự thật nơi mỗi con...

Tin mới