Linh đạo Khôi Bình

I – DẪN NHẬPThiên Chúa mời gọi mọi người nên thánh.Là người Kitô hữu, chúng ta đều là con cái Thiên Chúa ( xem Ga 1,12; IGa 3,1), được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài. Vì thế chúng ta được Thiên Chúa mời gọi sống thánh...

Giáo lý viên, anh chị em là ai?

Dịp này, ngỏ lời với giáo lý viên trong giáo phận nhà, liên tưởng tới việc Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ, rất tự nhiên tôi cũng muốn mượn lại những hình ảnh đẹp trên kia để chia sẻ với anh chị em.1. Trong Giáo Hội xét như...

Phương pháp giảng dạy của Đức Phanxicô

Bởi thế trong loạt bài nói về phương pháp giảng dạy của Đức Phanxicô, trước nhất, chúng tôi mời độc giả nghe chính bài nói chuyện của ngài với các giảng viên giáo lý tham dự Đại Hội Giảng Viên Giáo Lý Quốc Tế tại Rôma ngày 27 tháng Chín...

Phong trào Cursillo

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CURSILLO.Ta cùng điểm qua những nét chính trong các sự kiện liên quan dẫn đến sự hình thành và phát triển Phong trào Cursillo, một phong trào của Giáo Hội Công Giáo đang có mặt trên 800 giáo phân trong...

Tại Sao Lại Gọi Là “Dòng Ba”?

Từ “Dòng Ba” giả thiết “Dòng Nhì” và “Dòng Nhất”. Cho đến thời gian gần đây, người ta cho rằng từ này xuất hiện thời Trung cổ, cách riêng với Thánh Phanxicô Assisi. Ngày nay, các sử gia cho rằng nó đã được sử dụng ít là ba thế kỷ...

Bạn là Cursillista!

Xin tham khảo: MỘT SỐ SÁCH, MỘT SỐ TÁC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VIẾT VỀ MỤC ĐÍCH CỦA P. T CURSILLO.I. SÁCH TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG: II (699 điều)(Cơ quan PT Cursillo Hoàn Vũ OMCC cho phép chuyển ngữ)(TTNT lần I năm 1974, lần II năm 1900, TTNT III...

Sách lược (kế hoạch) Tiền Cursillo trong môi trường Việt Nam

1. HIỂU SÁCH LƯỢC (KẾ HOẠCH) ĐỂ THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH PHONG TRÀO CURSILLOMục đích của Phong trào Cursillo như điều 108 sách Tư Tưởng Nền Tảng đã chỉ:“Mục đích của Phong trào Cursillo là biểu hiện cuối cùng của đặc sủng Cursillo. Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn...

Page 1 of 2 1 2

Tin mới