Thứ Năm , 21/02/2019
Home > Ơn Gọi > Đoàn thể

Đoàn thể

Legio Mariae

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ 1. Nguồn gốc Phong Trào Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ. Cách đây 91 năm, lúc ấy là 8 giờ tối ngày 7.9.1921, vọng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, một nhóm người tụ họp tại Myra House nơi đường Francis ở Dublin, thủ đô nước ...

Xem thêm »