Thứ Bảy , 16/03/2019
Home > Ơn Gọi > Cảm nghiệm

Cảm nghiệm

Độc thân – Một biện giải riêng của tôi

Là một người độc thân khiết tịnh theo lời khấn, tôi vô cùng ý thức rằng thời nay, đời sống độc thân dù là theo đời sống tu trì hay theo các hoàn cảnh khác, đều bị nghi ngờ, bị tấn công đủ hướng, và lại chẳng có biện giải ...

Xem thêm »