CHỈ CÓ CHÚA GIÊSU ĐỔI ĐỜI TA

Cv 9,26-31Tv 211Ga 3,18-24Ga 15,1-81 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh...

Read more

Phải qua gian khổ mới đạt tới vinh quang

Bài đọc: Acts 14:19-28; Jn 14:27-31Như người nhà nông phải vất vả cầy bừa, giầm mưa, dãi nắng, thì hạt giống gieo xuống mới mang lại mùa màng; đức tin của các tín hữu có được là do sự miệt mài rao giảng của các nhà truyền giáo. Họ không...

Read more

Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh

Cv 14, 19-28Tv 144Ga 14, 27-31aKhi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng...

Read more

Điều gì là điều khẩn thiết của Kitô Giáo?

Bài đọc: Acts 15:1-6; Jn 15:1-8.Mỗi dân tộc trên địa cầu đều có một truyền thống, một văn hóa, và một giá trị khác nhau cần được tôn trọng. Khi Kitô Giáo được rao giảng vào dân tộc đó, các nhà truyền giáo cần phải nghiên cứu cẩn thận các...

Read more

Những gì là cốt tủy của Kitô Giáo

Bài đọc: Acts 15:7-21; Jn 15:9-11.Tiếp tục những gì chúng ta đã bàn hôm qua về việc tìm ra đâu là cốt tủy của Kitô Giáo mà cả hai, Do-thái cũng như Dân Ngoại, phải giữ; những gì có thể thích ứng; và những gì có thể tùy mỗi dân...

Read more

Thiên Chúa ở cùng ta

Cv 15, 7-21Tv 95Ga 15, 9-119 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,...

Read more

Yêu thương là chìa khóa để tồn tại

Bài đọc: Acts 15:22-31; Jn 15:12-17.Chúng ta học được nhiều điều quan trọng nơi Giáo Hội Jerusalem trong việc giải quyết các xung đột gây ra do việc chuyển tiếp từ Do-thái Giáo sang Kitô Giáo. Trước tiên, họ cùng nhau ngồi lại để tìm cách giải quyết vấn đề....

Read more

Giới răn Yêu mới của Chúa Giêsu ban

Cv 15, 22-31Tv 56Ga 15,12-1712 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào...

Read more
Page 1 of 261 1 2 261

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)