Điều răn đứng đầu

Lời Chúa: Mc 12,28b-34 28b Hôm ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời : "Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng...

Read more

Tự hào và khinh người

Lời Chúa: Lc 18,9-14 9 Bấy giờ, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng...

Read more

Ban những của tốt lành

Lời Chúa: Mt 7, 7-12 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì...

Read more

Làm hòa

(15.3.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5,20-26 20 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật...

Read more

Yêu kẻ thù

16/03/2019 - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay (Đnl 26, 16-19; Mt 5, 43-48) Trong cuộc sống hàng ngày, con người có khuynh hướng chốn chạy khỏi những phiền toái của môi trường sống xung quanh và làm cho mình trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hết vướng bận. Không...

Read more

Ý nghĩa của chay tịnh

08/03/2019 - Thứ Sáu Mùa Chay (Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15) Ta và mọi người trong Giáo Hội Công Giáo bước vào Mùa Chay Thánh. Giáo Hội mời gọi tất cả chúng ta ăn chay. Nhưng việc ăn chay như thế nào mới có ý nghĩa ? Với trang...

Read more

Chàng rể bị đem đi

(08.3.2019 – Thứ sáu sau Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 9,14-15 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?" 15 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ...

Read more

Can đảm đứng dậy như Lêvi

09/03/2019 - Thứ Bảy Mùa Chay (Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32) Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy được ý nghĩa nổi bật của bữa ăn trong cuộc đời Chúa Giêsu. Với người Do Thái, bữa ăn có tính thiêng liêng. Đó là lúc người ta thông hiệp...

Read more

Biến đổi đời mình

23/02/2019 - Thứ Bảy Mùa Thường Niên (Dt 11, 1-7; Mc 9, 1-12 (Hl 2-13)) Sau khi loan báo về cuộc Thương khó và Phục Sinh lần thứ nhất, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ và các môn đệ, là những người đi theo Ngài về Thập Giá, về...

Read more

Trên đá này ta xây Hội Thánh

Thứ Sáu Mùa Thường Niên LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ (1 Pr 5, 1-4; Mt 16, 13-19) Ngày lễ lập tông tòa thánh Phêrô là lời mời gọi toàn thể dân Chúa trên hoàn vũ hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện liên lỉ cho vị Cha chung của Giáo...

Read more
Page 1 of 73 1 2 73

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)