Lời chúa và cuộc sống

Máu và các Hy lễ Cựu ước

(Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Mc14,12.16.22.26). “Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế Chiên Vượt Qua” (Mc 14,12). Việc lấy máu con vật để hy tế được Thiên Chúa định liệu, trong Cựu ước, để đền tội. Thiên Chúa dự liệu máu hy tế...

Read more

Ngài rao giảng và cầu nguyện

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật V Thường niên hôm nay, cả 2 bài đọc sách Gióp và thư 1 Côrintô, âm vang trong đoạn Tin Mừng Mc 1, 29 - 39, kể lại “Ngày hoạt động của Chúa Giêsu tại Caphácnaum”. Đây là ngày đầu tiên trong đời sống...

Read more

Như hạt lúa mì

Trong những ngày cuối của Mùa Chay, hình ảnh Đức Giêsu chấp nhận thánh ý Chúa Cha qua việc từ bỏ chính mình để hiến mình cho nhân loại được hưởng ơn cứu độ được phác họa ngày càng rõ nét hơn. Ngài chính là hạt lúa được gieo vào...

Read more

Việc rao giảng và các hiệu quả

(CN 14 TN B – Mc 6,1-6). “ ... Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”. Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín...

Read more

Dép

Dép, một dạng giày mở được dùng trong khí hậu ấm áp. Dụng cụ bao chân này có tầm quan trọng trong Sách Thánh. Cả hai việc xỏ và cởi dép thường được coi như một biểu tượng và việc đi chân không là dấu chỉ của sự tủi hổ,...

Read more

Thầy, Rabbi

“Họ đáp ! Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy” (Ga 1,38). Thầy (Rabbi), một danh hiệu kính cẩn được dùng để chỉ các bậc thầy sáng giá về luật Do Thái. Chúa Giêsu Kitô được gọi là Thầy trong các sách Phúc Âm, cho thấy rằng Người được các thính...

Read more

Hội đường

“Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường” (Mc 1,21) Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ...

Read more

Bệnh tật

“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường” (Mc 1,30) Một cơn bệnh cản trở người hay vật hoàn thành trọn vẹn khả năng hay ảnh hưởng đến sức lực của họ. Những điển hình tổng quát hay cá biệt về bệnh tật: những...

Read more

Bóng tối tự nhiên

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện...

Read more
Page 2 of 10 1 2 3 10

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)